Nyinvestering på plats

Nu är vårt senaste tillskott med en fräsmaskin på plats i fabriken.

Det är en fleroperationsmaskin från DMG Mori i 5-axligt utförande. Bordet har storleken 2600 x 700 mm med infällt rundbord ∅700 mm. Huvudet är tiltbart och spindelvarvtalet 20.000 rpm.

För att skapa plats och och ett bra flöde i verksamheten har den tidigare layouten revideras. En process där det var mycket som skall tas hänsyn till och därför bra att engagera samtliga medarbetare i den processen. Viktigt att tillåta både övergripande frågeställningar och detaljfrågor att luftas.

Det innebar också att vi behövde avyttra ett antal maskinutrustningar för att frigöra utrymme. Några har varit riktiga trotjänare som har gjort mycket nytta för verksamheten genom åren. Då de gått för vidareförsäljning på begagnatmarknaden är vår förhoppning att de fortsatt kan göra nytta, men på en ny hemvist.