Rotationsgjutformar

De ser ut som en del av rekvisitan till ett avsnitt av Star Trek eller någon av de tidiga filmerna i serien Stjärnornas krig.

Med i detta fall är det ett bra exempel på att rotationsgjutformar kan anta spännande och ibland organiska former och utföranden. Då gjutformen är tunnväggig speglar ofta yttersidan vad som skall formas i formutrymmet, detaljen.